Projekt Konjeništvo - jahanje - terapevtsko jahanje

Naslov operacije:

Konjeništvo – jahanje – terapevtsko jahanje

Nosilec operacije:

Anton Vrbnjak –  Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Turistična kmetija Vrbnjak

Partner operacije

Turistično družtvo Mala Nedelja – Radoslavci

Operacija »Konjeništvo-jahanje-terapevtsko jahanje« bo trajala 13 mesecev in sicer od septembra 2017 do julija 2018. Vrednost celotne operacije je 23.805,88 EUR €, znesek v višini 16.981,28 EUR upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Anton Vrbnjak-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Turistična kmetija Vrbnjak).

Operacija »Konjeništvo-jahanje-terapevtsko jahanje« prispeva k splošnemu cilju LAS Prlekija Razvoj osnovnih storitev in specifičnemu cilju Izboljšanje pogojev za boljše zdravje prebivalcev LAS (C5), kar konkretizira skozi ukrep vzpostavljanje rekreacijske infrastrukture (U9).

Opis operacije

Z operacijo bomo zagotovili novo delovno mesto na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in s tem posredno povečali kvaliteto življenja na podeželju. Izboljšali bomo rekreacijsko ponudbo v bližnji okolici BIO term in s tem vplivali na možnosti za izboljšanje zdravja prebivalcev LAS, ter zagotovili višji nivo ponudbe obiskovalcem območja. Z izgradnjo rekreacijske infrastrukture na naši kmetiji bomo ustvarili pogoje za novo delovno mesto, saj bomo zaposlili inštruktorja jahanja – terapevta.

Glavne aktivnosti operacije so namenjene trajnemu izboljšanju rekreacijske infrastrukture na območju LAS Prlekija z naslednjimi ključnimi aktivnostmi:

• nabava osnovnih sredstev za vožnjo s kočijo

• nabava osnovnih sredstev za jahanje, učenje jahanja in terapevtskega jahanja

• izgradnja jahalne maneže 20 x 40m,

• ureditev in označitev terenskih jahalnih pot,

• zagotovitev 1 novega delovnega mesta,

• organizacija 2 srečanj konjenikov z jahanjem in vožnjo kočij (izvaja partner),

• organizacija in izvedba 3 delavnic jahanja za otroke v okviru počitnic na kmetji

Operacijo bomo izvedli v dveh fazah.

Glavne aktivnosti

Za operacijo smo se odločili zaradi že dosedanjega velikega povpraševanja po teh storitve. Imamo tudi vse možnosti glede lokacije, terena in infrastrukture ter že dolgoletne prakse z delom s konji, vožnje s kočijo in jahanjem.

Ciljne skupine operacije so družine z otroki, starejši, rekreativci, športnik, skupine šolarjev, stacionarni in dnevni gostje bližnih term ter obiskovalci območja LAS Prlekija ter širše.

– jahanje odraslih in otrok v maneži z vodenjem konja

– Jahanje na terenu – ogled okolice s konjskega hrbta

– Vožnja turistov s konjsko vprego

Šole-vrtci

– Jahanje otrok v maneži

– Vožnja otrok s konjsko vprego

Javni zavodi, Društva, Razne prireditve

– sodelovanje na raznih prireditvah s konjenico in konjsko vprego

– jahanje udeležencev v priročni maneži

– vožnja udeležencev s konjsko vprego

Terme in zdravilišča v okolici

– Jahanje turistov iz term

-Vožnja turistov term in zdravilišč s konjsko vprego

-Sodelovanje s konji in vprego na raznih prireditvah (vožnja božička, dedka mraza…)

Osebe s posebnimi potrebami

Terapevtsko jahanje otrok (hipoterapija)

Udeleženci tečaja jahanja

Izvedbe tečaja jahanja za udeležence tabora otrok

Pričakovani učinki operacije

Po opravljeni operaciji bomo izboljšali kvaliteto življenja in zdravja z novo rekreacijsko pridobitvijo, kjer se bo izvajalo jahanje, terapevtsko jahanje za osebe s posebnimi potrebami, vožnje s kočijo ter pridobitvijo novega delovnega mesta.

Ciljne skupine so vsi uporabniki in ljubitelji konj ter njihovi simpatizerji ter osebe s posebnimi potrebami za terapevtsko jahanje.

Kazalniki

Ker v območju LAS Prlekija ni tovrstnega rekreacijskega centra z vsemi dodatnimi ponudbami, ki jih premore naša kmetija in glede na že sedanje zanimanje in povpraševanje, vidimo velik potencial za dolgoročno izvajanje te dejavnosti.

Cilji operacije

Izboljšanje kvalitete življenja na podeželju

S ponujenim projektom se bo izboljšala kvaliteta življenja, saj bo vzpostavljena nova ponudba rekreacije in zdravstvene terapije.

Izboljšanje pogojev za boljše zdravje prebivalcev LAS

Z uporabo ponudbe jahanja, vožnje z vprego in terapevtskega jahanja se bo izboljšalo kondicijsko in motorično počutje prebivalstva.

Bogatitev lokalne turitične ponudbe

Ponudba turistčnega jahanja in vožnje z vprego bo znatno obogatilo turistično ponudbo v celotnem območju LAS Prlekija.

Vzpostavljanje rekreacijske infrastrukture

Ureditev jahalne poti in izgradnja maneže za jahanje in vadbo konj, bo edina tovrstna infrastruktura na območju LAS Prlekija.

Dogodki in aktivnosti za zdrav življenjtki slog

Jahanje in delo s konji ter vožnja z vprego v veliki meri prispeva k zdravemu življenjskemu slogu.

Kulturne prireditve

Konji, jahanje in vožnja z vprego bosta obogatla in popestrila marsikatero kulturno prireditev.

Medgeneracijsko druženje

Konji združujejo medgeneracijske skupine, ob njih se zbirajo različne starostne skupine.

Vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje in socialne storitve

Z izvajanjem terapevtskega jahanja se bodo vključevale tudi različne ranljive skupine v družbeno življenje.

Projekt je bil decembra 2016 prijavljen na 1. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kontakt :

Anton Vrbnjak

tel: 031 705 646

e-pošta: tk.vrbnjak@gmail.com

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

PRP (www.program-podezelja.si/)

LAS Prlekija (www.las-prlekija.com/ )